Blockchain

GrainChain
Bedrijfsnaam
Omschrijving
GrainChain's innovatieve platform kan een snelle betaling aan leveranciers en boeren vergemakkelijken en de onmiddellijke beschikbaarheid van verhandelbare grondstoffen voor kopers. Het gaat fraude en corruptie stoppen door middel van certificering en verantwoording, en het stroomlijnt de procedures voor alle deelnemers aan de grondstoffenmarkt.
Dankzij de blockchain-architectuur creëert het GrainChain-platform een digitale maar veilige registratie van goederengegevens en -transacties.